Foto: Joris Jan Hoogduin

Toekomstvisie over zwemmen in Vlaardingen

De gemeente stelt een toekomstvisie over zwemmen op en onderzoekt welke zwemvoorziening het beste is én mogelijk is. De vragenlijst op de website van de gemeente Vlaardingen is tot 1 januari 2022 in te vullen.

De gemeente werkt in de komende tijd diverse toekomstscenario’s uit. De Kulk is sinds eind jaren ’90 het zwembad van Vlaardingen en toe aan groot onderhoud. Door onvoldoende beschikbare financiële middelen loopt Stichting Zwem- en Recreatiebad de Kulk jaarlijks helaas een onderhoudsachterstand op. Het bestuur van de stichting heeft aangegeven onder de huidige omstandigheden het zwembad niet langer dan vijf jaar op een verantwoorde manier open te kunnen houden.

Om een gedegen besluit te kunnen nemen over de toekomst van het zwemmen in Vlaardingen wil de gemeente als grootste subsidiegever eerst een visie opstellen over welke zwemfuncties (denk bijvoorbeeld aan leszwemmen, zwemsport en recreatiezwemmen) gewenst en nodig zijn in Vlaardingen. Het college van burgemeester en wethouders wil begin 2022 in de raadscommissie een open gesprek met de raad aangaan over de toekomst van zwemmen in Vlaardingen. Wilt u ook uw mening geven? Vul dan de enquête in!