Toegankelijke openbare ruimte voor mensen met een beperking

Een stijl afritje, een abrupt einde van een geleidelijn… wie niet of niet goed kan lopen of zien, loopt – soms letterlijk! – aan tegen de inrichting van onze stad. Die mensen worden uitgenodigd voor een schouw op woensdag 17 mei.

Tijdens deze schouw wordt bekeken of er op de route wellicht mogelijkheden zijn om de buitenruimte beter toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. De wandeling is een initiatief inzake de vraag van de gemeenteraad aan het college om bewoners op te roepen om toegankelijkheidsproblemen in de openbare ruimte te melden bij de gemeente.

Op woensdag 17 mei gaat de schouw van de Abel Tasmanlaan naar het stadhuis, waarbij onderweg stil wordt gestaan bij mogelijkheden om de toegankelijkheid te verbeteren. U bent welkom vanaf 14.30 uur. De wandeling duurt van 15.00 uur tot 17.00 uur. Gaat u mee? Meld u voor 10 mei aan via www.vlaardingen.nl/toegankelijkheid

Bron en volledige bericht: https://www.vlaardingen.nl/Organisatie/Nieuws_en_actualiteiten/Nieuws/Toegankelijke_openbare_ruimte_voor_mensen_met_een_beperking