‘Thema vergrijzing nog te weinig aanwezig in woonvisie’

Volgens directeur Mark van de Velde van woningstichting Samenwerking is het thema vergrijzing nog te weinig aanwezig in de woonvisie die op dit moment wordt opgesteld door de gemeente Vlaardingen. Dat terwijl er landelijk een hogere prioriteit aan ouderen wordt gegeven en verschillende partijen, waaronder ministeries, zichzelf de opdracht hebben gegeven om in de komende vijf jaar 60.000 extra woningen voor ouderen en 25.000 extra verpleegzorgplekken te creëren.

Van de Velde is als directeur nauw betrokken bij het opstellen van die woonvisie en vindt dat de vergrijzing nog niet genoeg doorklinkt. “We hebben daar wel op aangestuurd. Dat we het belangrijk vinden dat er een visie komt op wonen, welzijn en zorg. En dat we daar ook afspraken over maken en een visie daarop vormen.”

De doorstroming naar passende woonvormen is een probleem, stellen landelijke instanties als zorgverzekeraars, zorgbrancheorganisaties en overheden. Zij benoemen een gat tussen zelfstandig wonende ouderen en het zorgcentra. Door het realiseren van voldoende geschikte woonvormen voor ouderen kunnen sommige ouderen langer zelfstandig blijven wonen en kan een verhuizing naar een verpleeghuis worden uitgesteld of voorkomen. Bovendien bevordert het de doorstroming op de woningmarkt voor andere leeftijdsgroepen, waaronder starters.

Scheef wonen
Van de Velde onderschrijft dat de corporatie regelmatig te maken krijgt met scheef wonen. Met andere woorden: ouderen waarbij bijvoorbeeld een partner overlijdt blijven toch in het oude vertrouwde huis wonen en willen niet naar een passendere woning verhuizen. Toch ziet Van de Velde wel een positieve ontwikkeling “Het is niet makkelijk, maar we boeken er wel kleine succesjes in. Elk jaar lukt het ons wel om 5 mensen uit een eengezinswoning te verhuizen naar een appartement meer op maat.”

Bij die opgave worden gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties ondersteunt door de Taskforce Wonen en Zorg. Deze Taskforce werkt met ambassadeurs om op lokaal en regionaal niveau het gesprek over de ontwikkeling in de ouderenhuisvesting aan te jagen.

Landelijk wordt ingezet op 100.000 extra woningen en 25.000 extra verpleegzorgplekken in de komende tien jaar. Statistici wijzen erop dat het aantal 80+’ers de komende 20 jaar verdubbelt naar in totaal 1,6 miljoen Nederlanders.

Beluister hier de reportage bij de huurdersraad van Woningstichting Samenwerking over dit onderwerp: