Terugblik raadscommissie 20 april 2023

Brief Stichting Groeiend verzet Lickebaert.

De SP heeft verzocht met het college te spreken over de status van de besluitvorming voor de mogelijke nieuwbouw van de afvalwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht. Er werden vragen gesteld aan het college over de uitvoering van de eerder door de gemeenteraad aangenomen motie die stelde dat er geen nieuwbouw van deze afvalwaterzuiveringsinstallatie op een andere plaats mocht plaatsvinden. Ook werd gevraagd naar de planning die wordt gevolgd bij dit onderwerp.

Het college van burgemeester en wethouders heeft in het vraagstuk over mogelijke nieuwbouw nog geen besluit genomen. Wethouder Kegel gaf aan dat er in het tweede kwartaal van 2023 een voorstel naar de gemeenteraad zal worden gestuurd waarin de zorgen van de gemeenteraad nadrukkelijk worden meegewogen.

Bron: nieuwsbrief gemeenteraad week 17 https://www.vlaardingen.nl/Bestuur/Gemeenteraad/Nieuwsbrieven_gemeenteraad/Nieuwsbrief_gemeenteraad_week_17_2023