Lianne van Kalken (wethouder Vlaardingen), Gert Jan Alberts (voorzitter college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Vlaardingen), Martijn Bok (directeur Stadsherstel Maassteden B.V.), Ciska Bakker (directeur Stadsherstel Maassteden B.V.), Wouter van Heijningen (directeur Bibliotheek de Plataan), Marian Klaren (Bibliotheek de Plataan). Fotograaf: Jeannemieke Hectors

Tekenen intentieovereenkomst Grote Kerk Vlaardingen

Op 7 september 2022 hebben de Protestantse Gemeente Vlaardingen, de Gemeente Vlaardingen, de Bibliotheek de Plataan en Stadsherstel Maassteden een intentieovereenkomst ondertekend.

In de overeenkomst spreken de partijen af om het onderzoek op te starten naar herbestemming van de Vlaardingse Grote Kerk. Eerder dit jaar heeft de Protestantse Gemeente Vlaardingen (PGV) moeten besluiten de Grote Kerk af te stoten. Aanleiding hiervoor was onder meer het teruglopende kerkbezoek en de hogere onderhoudskosten van de monumentale kerk. Met dit besluit zal de kerkelijke functie na vele eeuwen komen te vervallen.

De betrokken partijen hebben de afgelopen maanden de mogelijkheden besproken om de Bibliotheek de Plataan te vestigen in het gebouw en op die manier een nieuwe invulling te vinden die past bij het belang van het gebouw voor Vlaardingen. Vanuit die eerste positieve gesprekken is het besluit genomen om in de tweede helft van 2022 de haalbaarheid van de herbestemming nader te onderzoeken en door te rekenen. Als uit deze onderzoeksfase een positief antwoord blijkt bij alle partijen, zal de contractvorming voor aankoop en de nadere planuitwerking in 2023 worden opgestart.