Tegengaan woondiscriminatie

De Rijksoverheid gaat zich, samen met belangenorganisaties, inzetten tegen woondiscriminatie. Met een voorlichtings- en bewustwordingscampagne wordt discriminatie de deur gewezen.

Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening: “Iedereen verdient een eerlijke kans op een woning, maar helaas is dat nog niet vanzelfsprekend. Discriminatie komt immers ook voor op het gebied van wonen. Het mag niet zo zijn dat woningzoekenden met bijvoorbeeld een niet-Nederlands klinkende naam minder kans hebben om een huurwoning te bezichtigen. Daarom start de Rijksoverheid samen met verhuurders, verhuurbemiddelaars en gemeenten een campagne om mensen bewust te maken van hun rechten en plichten om gezamenlijk een vuist te maken tegen discriminatie.”

De voorlichtingscampagne draagt bij aan de bewustwording op het gebied van woondiscriminatie en is gericht op verhuurders en bemiddelaars enerzijds en huurders en woningzoekenden anderzijds. Ook informeert de campagne verhuurders over wat wél en niet mag. Zo mogen verhuurbemiddelaars niet meewerken aan het weren van kandidaten met een bepaald profiel. Huurders worden met behulp van de bewustwordingscampagne gewezen op hun rechten. Wanneer woningzoekenden discriminatie op de woningmarkt ervaren, kunnen zij een klacht indienen op https://discriminatie.nl/.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/11/22/rijksoverheid-verhuurders-en-gemeenten-komen-samen-in-actie-tegen-woondiscriminatie