Tegemoetkoming invoeringskosten Omgevingswet

Die tegemoetkoming van het rijk voor gemeenten bedraagt voor dit jaar 150 miljoen, en voor de komende jaren respectievelijk 110 miljoen (2023), 70 (2024) en 80 miljoen (2025).

Een commissie bestaande uit afgevaardigden van drie grote en drie kleine gemeenten boog zich de afgelopen maanden over de verdeling van de in totaal 400 miljoen euro. In het voorstel dat inmiddels door de commissie Financiën van de VNG is overgenomen, ontvangen alle gemeenten een vast deel van 15 procent.

Met deze verdeling wordt voorkomen dat kleine plattelandsgemeenten nauwelijks worden gecompenseerd voor hun vaste kosten (zoals de lokale aansluiting op het Digitale Stelsel Omgevingswet). Het inwonertal is in het voorstel met 60 procent nog altijd de meest zwaarwegende compensatiefactor. De gemeenteoppervlakte telt voor 25 procent mee.

De Tweede Kamer ging vorige maand akkoord met invoering van de wet per 1 januari 2023. De Eerste Kamer neemt daar op z’n vroegst eind mei een besluit over. 

Bron: Binnenlands Bestuur
Volledige artikel: https://www.binnenlandsbestuur.nl/ruimte-en-milieu/gemeenten-eens-over-geld-omgevingswet?tid=TIDP2328420X363355188D344F4CB3D70F0A13D44BABYI5&utm_campaign=BB_NB_Dagelijks&utm_medium=email&utm_source=binnenlandsbestuur