Subsidie voor extra inzet controle coronatoegangsbewijs

Het college van burgemeester en wethouders heeft een subsidieregeling ingesteld voor ondernemingen en instellingen die verplicht waren of zijn om bezoekers te contoleren op een coronatoegangsbewijs. Zij kunnen een eenmalige subsidie aanvragen als tegemoetkoming in de kosten die zij hiervoor maken.

In totaal is er € 282.475,- beschikbaar voor Vlaardingse ondernemers en instellingen en voor organisatoren die in Vlaardingen een evenement organiseren. Aanvragen kan tot en met 1 april 2022 en geldt voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022. Als bij het toekennen van alle aanvragen blijkt dat er meer wordt aangevraagd dan het totaal beschikbare subsidiebedrag, verdeelt de gemeente de subsidie naar rato onder de aanvragers die voldoen aan de eisen van de regeling. Het aanvraagformulier is te vinden op www.vlaardingen.nl/subsidiectb. De aanvraag is gratis.

Burgemeester Bert Wijbenga: “We zijn heel blij dat na een hele lange tijd van onzekerheid over de coronamaatregelen alles nu langzaam richting normaal gaat. Aan horeca, sportverenigingen en cultuurinstellingen vroegen we de afgelopen tijd om bovenop alle maatregelen nog een extra inspanning te leveren om de bezoekers op het coronatoegangsbewijs te controleren. Ik ben trots op het overgrote deel dat dit goed wist te organiseren. Het is mogelijk om de kosten hiervoor te vergoeden en dat kan met deze regeling. Per 25 februari 2022 is het coronatoegangsbewijs nergens meer nodig, behalve bij binnenlocaties waar meer dan vijfhonderd mensen samenkomen zonder een vaste zitplaats. Daarom loopt deze regeling ook tot en met 26 maart.”  De financiële middelen van het Rijk volgens deze regeling zijn naar rato van het aantal inwoners op 1 januari 2021 over gemeenten verdeeld.