Stichting Groeiend Verzet|Geen nieuwbouw De Groote Lucht

Onlangs stuurde de Stichting Groeiend Verzet in de Lickebaert een brief aan het college van B en W en de gemeenteraad. In deze brief pleit de stichting om de locatie Vergulde Hand West niet te bestemmen voor nieuwbouw van de rioolwaterzuivering De Groote Lucht. Dinsdag 25 oktober wordt aan de briefschrijvers om een toelichting gevraagd in Vlaardingen Vandaag bij Omroep Vlaardingen.

Oud SP-kamerlid en oud gemeenteraadslid Remi Poppe en de anderen van de stichting hebben er 30 jaar geleden mede voor gezorgd dat het Volksbos onderaan de Maassluissedijk verrees. En met succes, de geplande afvalstort werd tegengehouden. Nu is men van mening dat het geen pas geeft om direct naast het Volksbos de nieuwe rioolwaterzuivering te bouwen.

Op de beoogde locatie verrijzen binnenkort eerst de flexwoningen voor Oekraïense vluchtelingen. Gelet op de dramatische ontwikkelingen in dat land, kan het verblijf van de vluchtelingen wel eens langer gaan duren dan de nu geplande einddatum van 2026. Afgesproken is dat zodra de flexwoningen niet meer nodig zijn voor de Oekraïners, deze ontmanteld zullen worden en elders kunnen worden ingezet voor starters, studenten enz. Echter, de flexwoningen worden onderheid en bij verplaatsing leidt dat tot enorme kapitaalvernietiging. Daarom stelt de Stichting Groeiend Verzet dat het beter is de woningen na vertrek van de vluchtelingen niet te ontmantelen, maar daar op de Vergulde Hand West een blijvende bijdrage te laten leveren aan het oplossen van de woningnood.

In de plannen van het Hoogheemraadschap Van Delfland wordt in 2026 (na vertrek van de flexwoningen) de locatie in de Vergulde Hand West dus bestemd voor nieuwbouw. Hier is de Stichting Groeiend Verzet het niet mee eens. Naast het hiervoor genoemde argument van het niet ontmantelen van de flexwoningen, vindt de stichting dat er niet direct naast het Volksbos een fabriek met de zwaarste milieucategorie 5 komt. Diverse vrijkomende gassen zijn schadelijk zo dichtbij een woonwijk, stellen Poppe en de zijnen. Het argument dat de bestaande rioolwaterzuivering direct aan het Scheur niet gerenoveerd c.q. vernieuwd kan worden, vindt de stichting onjuist. In de brief gaan ze hier dieper op in en nemen als voorbeeld de rioolwaterzuivering in Amersfoort die, terwijl de installatie doorging, toch is vernieuwd. In de Keistad heeft men er zelfs een speciale Europese subsidie voor gekregen.

Kortom: Laat de flexwoningen staan en het Hoogheemraadschap hoeft niet te wachten tot 2026 of later, maar kan analoog aan Amersfoort starten met de renovatie/verbouwing/nieuwbouw op de huidige locatie.

In het programma Vlaardingen Vandaag van dinsdag 25 oktober wordt aan de briefschrijvers om een toelichting gevraagd. Vlaardingen Vandaag is te beluisteren bij Omroep Vlaardingen tussen 17.00 en 18.00 uur.