Steunpunt Inburgering Vlaardingen vandaag van start


Vanaf vandaag kunnen inburgeraars met vragen terecht bij medewerkers en vrijwilligers van het Steunpunt Inburgering Vlaardingen. Dit is gevestigd aan de Rotterdamseweg 176 in Vlaardingen. Wethouder Jacky Silos nodigt inburgeraars in een brief uit om kennis te maken met de medewerkers en vrijwilligers van het Steunpunt Inburgering Vlaardingen.


Mensen die in onze gemeente aan het inburgeren zijn moeten wennen aan hun nieuwe omgeving en tegelijkertijd veel zaken regelen. Denk aan de financiën, zaken die te maken hebben met hun woning en de zorg. Ook moeten ze de Nederlandse taal leren spreken en schrijven en leren over onze alledaagse manier van leven en met elkaar omgaan.

Wethouder Jacky Silos (Integratie): “Ik ben blij met de start van het Steunpunt Inburgering Vlaardingen. De medewerkers en vrijwilligers kunnen mensen ook verwijzen naar andere organisaties en plekken in de stad waar ze anderen kunnen ontmoeten, zoals buurthuizen en verenigingen. Op die manier stimuleert het steunpunt dat mensen zich snel thuis voelen in Vlaardingen.”


Binnenlopen zonder afspraak


Mensen kunnen zonder afspraak binnenlopen bij het Steunpunt Inburgering Vlaardingen op dinsdag tussen 9.30 en 12.30 uur en op donderdag tussen 13.00 en 16.00 uur. Het adres is Rotterdamseweg 176, 2e etage in Vlaardingen. Het telefoonnummer is 06 8444 6473.

Nieuwe rol voor gemeenten vanaf 1 januari 2022


Vanaf 1 januari 2022 gaat de nieuwe inburgeringswet in werking. Het doel van deze wet is dat inburgeraars zo snel mogelijk de taal leren, thuis raken in Vlaardingen en zo snel mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij, liefst via betaald werk. Gemeenten hebben een actieve rol in het (op maat) begeleiden van nieuwkomers. De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam werken samen rondom dit onderwerp. Inburgeraars krijgen een vaste contactpersoon bij Stroomopwaarts die ze helpt bij het inburgeren en bij het vinden van passend werk als dat mogelijk is.