Stedenbouwkundig plan Vijfsluizen goedgekeurd, eerste bewoners begin 2023

In het eerste deel van 2023 worden de eerste woningen op Park Vijfsluizen bewoond. Dat laat Chakir Ahaloui weten, ontwikkelaar van Heijmans. Het college van burgemeester en wethouders stelde begin juni het stedenbouwkundig plan ‘Park Vijfsluizen’ vast en dat is een nieuwe stap in de ontwikkelingen van het gebied.

Het voormalige Shell Sportpark lag er lange tijd verlaten en troosteloos bij. Heijmans zag de kansen van het gebied. Samen met de gemeente ontwikkelen zij het sportpark om tot woongebied met een gevarieerd aanbod van 437 woningen en daarbij een woonfunctie in het voormalige hoofdgebouw.

Ahaloui is blij met de vorderingen. “In maart zijn de eerste woningen in de verkoop gegaan. En daar is goed op gereageerd”, laat hij enthousiast weten. De planning is overzichtelijk, laat hij weten. “Wij verwachten dat de eerste bewoners er in de loop van begin volgend jaar zullen zijn.”

Het voormalige sportgebouw van Shell krijgt een prominente plek in het plan. “Voorheen was daar het veld met een sintelbaan. Het open veld blijft een open veld. Daardoor wordt het een soort van park waar de woningen in zijn gesitueerd. Je eigen buitenruimte gaat naadloos over in het parkgedeelte. Op die manier houden we de uitstraling van destijds in ere.” De architectuur van de overige woningen sluit aan bij de stijl van het hoofdgebouw.

Archeologie
Een paar maanden geleden werden bij archeologisch onderzoek voorafgaand aan het bouwrijp maken van grond een uniek historisch aardlichaam en een historische boerderij ontdekt. Die vondsten zijn inmiddels weer bedekt met een laag zand, maar Ahaloui belooft er wel iets mee te doen. “Over een tijdje komen we naar buiten met een idee om die historie een plek te geven in het plan.”

Geluidsoverlast
Zo’n twintig jaar geleden zou het gebied niet geschikt zijn als woonomgeving. Dat komt door de ligging: het park is in wezen een driehoek tussen een spoorlijn, een snelweg en het industriële havengebied. De tijden zijn veranderd, de druk op de woningmarkt is hoog en er zijn nieuwe technieken om lastige gebieden bewoonbaar te maken. Er ligt een concreet plan klaar voor de geluidsoverlast die mogelijk kan ontstaan door de ligging. Ahaloui: “Dat brengen we terug door het toepassen van een groene parkwal. Geen verticaal ding, maar een wal met een flauwe helling aan de binnenkant met groen en bomen. Te midden van al die dynamiek kan je het groene karakter behouden en tegelijkertijd kan je de bedreigingen van die dynamiek wegnemen”, aldus Ahaloui.

“Aan de kant van de industrie kunnen we geen parkwal maken”, vervolgt hij. “Daar hebben we het op een andere manier opgelast. Op de hoek bij de metro wordt een appartementencomplex gerealiseerd voor starters. En langs de Mr. L.A. Kesperweg komen herenhuizen als entree van het park en de stad Vlaardingen.”

Beluister hier het hele gesprek met Chakir Ahaloui van Heijmans Vastgoed over Vijfsluizen: