Startdatum wietproef

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) roept de Tweede Kamer op om er bij het kabinet op aan te dringen haast te maken met de start van het Experiment gesloten coffeeshopketen.

Het experiment gesloten coffeeshopketen moet duidelijk maken of gereguleerde productie, distributie, en verkoop van cannabis mogelijk is. Ook wordt de kwaliteit van deze cannabis gecontroleerd. Uit het experiment zal blijken wat de effecten zijn op de gebieden als criminaliteit, veiligheid en volksgezondheid. Dit experiment wordt ook wel het wietexperiment of wietproef genoemd.

Woensdag 22 februari debatteert de Tweede Kamer met de ministers Yesilgöz en Kuipers en staatssecretaris Van Ooijen over het drugsbeleid. Volgens de gemeenten staat de aanleiding om met het experiment te beginnen nog recht overeind: kennis opdoen om tot een oplossing van de ‘achterdeurproblematiek’ te komen, om de rol van de georganiseerde criminaliteit in de wietsector terug te dringen en om betere waarborgen te kunnen geven over de gezondheidskundige aspecten van wiet.

De VNG benadrukt dat het van belang is om ervoor te waken dat er een minimaal aantal telers kan leveren, ‘om monopolieposities te voorkomen’. Daarbij is het volgens de gemeenten ook van belang om een datum te noemen waarop het hele experiment van start zal zijn gegaan, ‘zodat alle betrokken partijen een datum hebben waarop zij zich kunnen richten’.

Bronnen: https://www.binnenlandsbestuur.nl/juridisch/gemeenten-willen-een-startdatum-voor-de-wietproef en https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/experiment-gesloten-coffeeshopketen-wietexperiment