Start pilot langdurige opvang Oekraïense vluchtelingen

Gezamenlijk persbericht van gemeenten Vlaardingen en Lansingerland en Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond.

De oorlog in Oekraïne heeft de laatste weken een ongekend grote stroom Oekraïense vluchtelingen op gang gebracht. Gezamenlijk bieden de veiligheidsregio’s opvang voor de vluchtelingen die naar Nederland komen. In totaal zijn er nu bijna 25.000 plaatsen gecreëerd, waarvan de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) 2.000 plaatsen voor haar rekening neemt. Omdat er naast (nood)opvang voor de korte termijn ook behoefte is aan langdurige opvang, starten de gemeenten Lansingerland en Vlaardingen samen met de VRR een pilot. Doel van de pilot is het onderzoeken van de mogelijkheden voor grootschalige opvang voor langere tijd.

Het gaat daarbij in eerste instantie om het in kaart brengen van mogelijke locaties voor de opvang van 1.000 tot 1.500 Oekraïense vluchtelingen voor een periode van drie jaar. De opvang is bedoeld voor de hele regio Rotterdam-Rijnmond. We weten niet hoe lang de oorlog nog duurt. Net zo min weten we wanneer mensen weer terug kunnen keren naar hun land. 

Het Rijk vraagt veiligheidsregio’s daarom om snel actie te ondernemen en de mogelijkheden voor langdurige opvang te onderzoeken. De gemeenten Vlaardingen en Lansingerland pakken dit nu als pilotgemeenten voor de regio op. Een projectleider gaat onderzoek doen naar de mogelijke locaties. Het onderzoek start op korte termijn.

Uitgangspunt is om grootschalige opvanglocaties gescheiden te houden van de reguliere woningmarkt. Dat betekent dat de opvang geen impact heeft op het bestaande en toekomstige woningaanbod. Er wordt in de pilot specifiek gekeken naar toekomstige woningbouwlocaties waar nu nog geen plannen in uitvoering worden gebracht. Deze locaties lenen zich mogelijk goed voor de bouw van flexwoningen. Deze flexwoningen kunnen dan later voor andere doelgroepen ingezet worden.

Naast het onderzoek naar mogelijke locaties, wordt ook de maatschappelijke impact van grootschalige opvang van Oekraïense vluchtelingen in kaart gebracht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderwerpen als zorg en infrastructuur, maar ook aan onderwijs, inkomen en veiligheid.

Gemeenten zetten zich daarnaast in om zoveel mogelijk te kunnen voorzien in de (nood)opvang van vluchtelingen uit Oekraïne voor de korte termijn. In Vlaardingen gebeurt dat nu in de boerderij aan de Broekpolderweg en binnenkort in District U. In Lansingerland is dit opvanglocatie De Kulck in Bergschenhoek.

Foto: Bart Zandstra