STAP-regeling arbeidsmarkt wordt strenger en strakker

STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie. Sinds maart dit jaar kunnen mensen zich inschrijven voor het STAP-budget. Via STAP kunnen zij jaarlijks gebruikmaken van 1.000 euro voor arbeidsmarktgerichte scholing.

Uit de eerste resultaten blijkt dat de regeling erg populair is. Inmiddels hebben ruim 200.000 mensen budget toegekend gekregen. Daarbij is er een goede spreiding van leeftijdsgroepen, opleidingsniveau en contract/werkvorm. Het doel van het STAP-budget om een brede groep te bereiken, is tot nu toe goed geslaagd. Ook biedt het scholingsregister STAP een ruim aanbod van 1.100 opleiders met 112.000 verschillende scholingsactiviteiten.

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat er nog wel wat verbeterpunten zijn en dat de regeling strenger moet: “Zo is eerder aan opleiders duidelijk gemaakt dat STAP niet bedoeld is voor ‘snoepreisjes’, of om cursisten via cadeaus te werven. Op basis van de inzichten van de afgelopen maanden wordt de regeling voor volgend jaar verder aangescherpt, zodat we de juiste mensen kunnen bereiken en misbruik voorkomen.” 

De minister wil het scholingsaanbod van STAP uitbreiden en gerichter inzetten. Het doel is om – met behoud van de keuzevrijheid binnen STAP – mensen te stimuleren om scholing te kiezen voor de maatschappelijk cruciale sectoren zoals zorg, onderwijs, ICT en techniek.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/stap-budget