Stand van zaken sanering Broekpolder

In de maandelijkse nieuwsbrief van de Federatie Broekpolder staat naast allerlei recreatieve informatie ook te lezen hoe het gaat met de sanering van de Broekpolder. Dit saneren heeft het afgelopen jaar, onder andere door onjuiste informatie, geleid tot onduidelijkheid. Het is daarom goed dat hier blijvend aandacht aan wordt geschonken.

Bij het woord ‘saneren’, denken veel mensen aan het verwijderen van vervuiling. In de Broekpolder zou dat onbetaalbaar, onuitvoerbaar en desastreus zijn: de verschillende spuitvakken zijn in de vijftiger jaren opgehoogd met een laag van 6 tot zelfs 10 meter havenslib. De vervuiling zit in de grond en is in de loop der jaren nauwelijks afgenomen. Om vervuiling via water te voorkomen, wordt het water door het Hoogheemraadschap apart gezuiverd voordat dit het gebied verlaat. 

Een vervuiling zoals in de Broekpolder kan ook worden gesaneerd door de vervuiling af te sluiten met een schone laag grond. Daar wordt de grond niet schoner van, maar het sluit de vervuiling wel af van contacten met het leven aan en vlak onder de oppervlakte. Hiervoor wordt de beplanting verwijderd waarna ophoging plaatsvindt. Ophogen zorgt ervoor dat het havenslib wordt afgedekt met grond, waarna bodemleven en nieuwe beplanting zich ontwikkelen in een bodemlaag met voldoende kwaliteit, beter dan de kwaliteit van de sliblaag. Ook vindt de afwatering van neerslag plaats via deze nieuwe bodemlaag, waardoor dit water niet vervuild raakt. Na sanering volgt per vak herplanting en herinrichting volgens het plan dat door bureau Stroming is opgesteld. 

Een deel van de Broekpolder is al gesaneerd en heringericht op de wijze zoals hierboven beschreven. Het betreft het MTB-parcours, het Klauterwoud en recent het scoutingterrein. De Ruigte is gesaneerd door middel van vernatting. Deze vernatting zorgt ervoor dat het vervuilde havenslib onder water komt te staan en dieren hier niet meer hun eten kunnen zoeken. Daarmee wordt voorkomen dat de vervuilende stoffen in de voedselkringloop terecht komen.

Eventuele vragen kunnen gemaild worden naar: secretaris@federatiebroekpolder.nl. Op https://www.broekpolder-vlaardingen.nl/ staat alle informatie op een rij.