Sportbestuurders moeten ook hand in eigen boezem steken

Sportwethouder Bart Bikkers vindt de beweringen van sportbestuurders dat er weinig met het Sportakkoord is gedaan ‘niet helemaal waar’. Sportbestuurders waren kritisch op de voortgang, maar volgens wethouder Bikkers moeten de verenigingen ook de hand in eigen boezem steken. Dat vertelde hij donderdag in Vlaardingen Vandaag.

In november 2019 tekenden twintig sportbestuurders van verenigingen, maatschappelijke instellingen én de gemeente Vlaardingen het akkoord waarin de handen ineen werden geslagen. Met het akkoord werd de ambitie uitgesproken om ‘sport en bewegen in het DNA van elke Vlaardinger’ te krijgen.

Dat er niet veel gebeurd is, vindt Bikkers niet helemaal waar. ,,Er is veel gebeurd aan de doelstellingen die we hebben geformuleerd, maar misschien niet voldoende zichtbaar.” Bikkers wijst op de coronacrisis. ,, Het is niet zo verstandig om op dit moment met de verenigingen aan de slag te gaan om de doelstellingen uit het akkoord te volbrengen, terwijl ze hard moeten werken om het hoofd boven water te houden.”

Toch gebeurt er wel iets, zegt Bikkers. Hij wijst bijvoorbeeld op de toegankelijkheid van sportaccommodaties, maar benadrukt de andere prioriteiten, namelijk het voortbestaan van de verenigingen.

Vorig jaar werd er door het Rijk 40.000 euro beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het akkoord. ,,Dat geld is er. En dat wordt goed bewaard. En het goede nieuws is dat we voor komend jaar opnieuw een subsidieaanvraag bij het ministerie hebben ingediend. Het voornemen was om dat bedrag op te plussen. Maar dat laat de financiële situatie van de gemeente niet toe”, aldus Bikkers.

‘Pak de handschoen op’

Opvallend is dat Bikkers de kritiek op zijn adres min of meer terugkaatst. Hij vindt dat sportbestuurders ook de hand in eigen boezem moeten durven steken. ‘Het is niet mijn akkoord. Het is een akkoord van hen waar de gemeente ook onderdeel van is. Ik zou zeggen: pak de handschoen op en laten we met elkaar kijken hoe we het dan wel kunnen doen.”