Wethouder Ivana Somers © Gemeente Vlaardingen

Somers wil woningvraagstuk snel oplossen: ‘Er zit een heleboel in de voorbereiding’

Wethouder Ivana Somers (VV2000/Leefbaar Vlaardingen) van bouwen en wonen is vol overtuigd dat de aanpak, die het college van Vlaardingen nu heeft om het woningvraagstuk op te lossen, de juiste is. Dat vertelde Somers in Vlaardingen Vandaag donderdag.

In een uitgebreid gesprek over het thema kon dieper worden ingegaan op waar het probleem van een tekort aan woningen vandaan komt. “Ik denk dat er te laat is ingespeeld op het vraagstuk. Dat heeft ook te maken met de economische crisis een aantal jaar geleden. Ook veel woningbouwprojecten in Vlaardingen zijn toen gestagneerd. Dan heb je een achterstand”, vertelt Somers, die vertelt dat het aantrekken van de economie dat probleem alleen maar groter maakte door een toenemende vraag. “En dat kan je niet morgen oplossen.”

Voor de komende jaren komen er 4300 woningen bij. Daarnaast is het een ambitie van het stadsbestuur om de gemiddelde verkoopprijs (in 2020 gemiddeld 187.120 euro) te verhogen. “Er is een grote behoefte aan middeldure en dure woningen”, vertelt Somers, die wijst naar het project Vijfsluizen. “Daar komen voor een groot deel woningen in het duurdere segment. Als je kijkt naar de belangstelling voor die woningen, blijkt tachtig procent van de geïnteresseerden uit Vlaardingen te komen.”

Sociale huurwoningen
De focus ligt dus op meer woningen en specifieker op meer duurdere woningen. Daarbij vergeet Somers de sociale woningbouw niet. “Ik vind ook dat je woonwijken in balans moeten zijn. Vanuit alle huur- en koopsegmenten moet er iets zijn in een wijk.” De wethouder constateert dat het woningprobleem bij sociale huurbouw vooral is ontstaan buiten Vlaardingen. “Onze instroom voor met name de goedkopere woningvoorraad komt voor het grootste deel van buiten Vlaardingen. Het kan niet zo zijn dat Vlaardingen met de problemen blijft zitten, omdat andere gemeenten de afspraken niet nakomen. Sommigen hebben al bijna geen goedkope sociale huurwoning meer. Zij hebben daar ook een verplichting in.”

Snelheid
Somers wil snel vooruit, maar weet dat er bij woningbouwplannen veel geduld komt kijken. “Er zit een heleboel in de voorbereiding. Maar er zijn ook veel ingewikkelde bestemmingsplanwijziging”, vertelt Somers, wijzend naar plannen als District-U en het Eiland van Speyk. “We hebben te maken met industrie, geluid en andere effecten. Als er gebouwd kan worden, gaat het snel. Maar je bent zo drie jaar verder.”

De ambitie is om in 2040 voor iedereen een geschikte woning te hebben. “Dat is haalbaar”, stelt Somers duidelijk. Daarna nog duidelijker: “En daarbij komen er nul in de Broekpolder.”

Beluister hier het hele gesprek met wethouder Ivana Somers over wonen terug: