SolarBee in Krabbeplas weinig effectief

Op 1 mei is het buitenzwemseizoen weer van start gegaan.

Vanaf die datum controleert het Hoogheemraadschap van Delfland op de officiële natuurwater-zwemlocaties in het gebied de waterkwaliteit. Omdat in de Krabbeplas in Vlaardingen regelmatig blauwalg de kop opsteekt, heeft Delfland hier in de afgelopen jaren de SolarBee ingezet. Het principe van de SolarBee is dat deze wervelingen in het water maakt die de groei van blauwalg afremmen. Deze inzet is eind vorig jaar geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat de SolarBee in de Krabbeplas weinig effect heeft: de plas is te ondiep en er is sprake van te veel voedselrijke kwel.

Om blauwalg in de Krabbeplas tegen te gaan, zou deze vanaf 2024 via de waterharmonica worden doorgespoeld met extra schoon water uit de Zoetwaterfabriek op AWZI De Groote Lucht (S.C.H.O.O.N.). Recent is duidelijk geworden dat de zoetwaterfabriek niet kan worden gebouwd volgens het oorspronkelijke plan als gevolg van nieuwe inzichten over de stof bromaat. Samen met de partners in het project Nieuw Waterland onderzoekt het Hoogheemraadschap van Delfland hiervoor nu alternatieven. Meer informatie hierover volgt later dit jaar.

Bron: Website Hoogheemraadschap van Delfland
Het volledige artikel kunt u hier lezen: https://www.hhdelfland.nl/actueel/nieuws/2022/mei/solarbee-krabbeplas-weinig-effectief/