Foto: website Museum Vlaardingen

Snoeien doet groeien


Kijk mee over de schouders van de medewerkers van Museum Vlaardingen bij het herwaarderen van de collectie.

Door de collectie opnieuw te bekijken en te beoordelen, vergroot het museum de beheersbaarheid en de bruikbaarheid van de collectie. Er ontstaat een scherper beeld van wat er in de collectie te vinden is en welke verhalen met de objecten verteld kunnen worden. De objecten die in de collectie blijven, vertellen de verhalen van Vlaardingen. Verhalen over roemrijke en minder bekende inwoners, de vele bedrijven en ambachten, het vissersleven, de kunstproductie, het veranderende straatbeeld en het lokale bestuur. Voor de objecten die niet in de collectie behouden blijven, zoekt het museum een passende nieuwe bestemming. Bijvoorbeeld een maritiem of scheepvaartmuseum.

Door te ‘snoeien’ in de collectie wordt tevens ruimte gecreëerd voor nieuwe objecten, zoals voorwerpen en kunstwerken uit het recente verleden en het hedendaagse Vlaardingen. Zo komen heden en verleden van de stad samen in het museum voor de huidige en volgende generaties.  

In de presentatie Snoeien doet groeien kijken de bezoekers mee over de schouders van de medewerkers en vrijwilligers, die bezig zijn met het herwaarderen van de collectie. Ze krijgen meer informatie over het project, zien wat de werkzaamheden inhouden en kunnen vragen stellen aan de medewerkers. Bezoekers mogen ook zelf bepalen of een object in de collectie moet blijven of niet. Tenslotte wordt aan de bezoekers gevraagd om mee te denken en ideeën en suggesties aan te dragen voor objecten die het museum in de collectie Vlaardingen zou moeten opnemen.

‘Snoeien doet groeien. Op weg naar een bloeiende collectie Museum Vlaardingen’, te zien t/m 11 juni in Museum Vlaardingen