Snel neerzetten tijdelijke woningen die dringende woningnood moeten verlichten wordt bemoeilijkt

Dit komt onder andere door personeelsgebrek en een te grote investeringsonzekerheid. Meerdere flexibele woonprojecten komen daardoor niet snel, of zelfs helemaal niet van de grond, aldus het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Flexwoningen zijn woningen die tijdelijk bestaan, of vaste woningen die verhuurd worden onder een tijdelijk contract. Het idee is dat op deze manier sneller woonplekken te realiseren zijn dan via het bijbouwen van reguliere woningen. De minister van BZK wil dat er 15.000 flexwoningen per jaar bijkomen voor urgent woningzoekenden. Onderzoekers van het PBL hebben gekeken in welke situaties en onder welke omstandigheden tijdelijke woningen snel en aanvullend op de reguliere woningvoorraad kunnen worden gebouwd. Uit de bestudering van verschillende casussen werd een aantal barrières duidelijk.

Het Rijk, gemeenten en huisvesters moeten structurele oplossingen uitwerken om de zogeheten flexwoonconcepten financieel en sociaal te laten slagen en te waarborgen dat de ontwikkeling van flexwoningen niet afleidt van reguliere woningbouw. Dit stelt PBL op basis van een verkennende studie.

Bron: Planbureau voor de Leefomgeving
Het volledige artikel kunt u hier lezen: https://www.pbl.nl/nieuws/2022/versnelling-flexwoningbouw-om-woningtekort-te-verlichten-blijkt-lastig