Sensorstoringen, vrije dagen en kapotte voertuigen, maar containerchaos is voorlopig voorbij

In de week na Pinksteren kwamen veel klachten vanuit de stad over volle containers en bijplaatsingen in verschillende delen van Vlaardingen. Raadslid Erik van Pienbroek (ChristenUnie/SGP) stelde hierover vragen aan het college, welke inmiddels beantwoord zijn. Volgens de gemeente kon Irado door verschillende redenen het grote afvalaanbod niet aan.

Maandag 5 juni was volgens de gemeente het hoogtepunt van de afvalchaos, dus eigenlijk het dieptepunt. Op die dag stonden er in het systeem van Irado 68 volle containers. Dit getal ligt volgens de gemeente waarschijnlijk hoger door een probleem met sensoren. Irado kon niet uitgaan van de sensoren die aangeven of een container vol is, maar moest het doen met meldingen van bewoners. Normaal ontvangt Irado rond de 50 meldingen van volle of verklemde containers. In de week na Pinksteren waren dit er 232. Normaal moeten containers 48 uur na een melding geleegd zijn, maar Irado gaf destijds aan dat de achterstand zo groot was dat dat niet haalbaar was.

Kip of het ei

Irado kon de stroom niet aan door de eerdergenoemde sensorstoring, uitval van voertuigen, personeelsschaarste en een groot afvalaanbod op vrije dagen. Irado haalde tijdens Hemelvaart en Pinksteren namelijk geen afval op. Het legen van de containers werd volgens de gemeente ook vertraagd door vele bijplaatsingen. Uit de antwoorden van de gemeente valt niet op te maken of er vertraging was door vele bijplaatsingen of dat er vele bijplaatsingen waren door de vertraging.

De gemeente had Irado een deadline gesteld: op woensdag 7 juni einde van de dag moest alles opgeruimd zijn. Irado heeft deze deadline gehaald, dus zijn er geen gevolgen voor Irado. De gemeente gaat wel met Irado in gesprek over hoe dit niet vaker gebeurt in de toekomst. De problemen met de sensoren zijn in ieder geval nog niet verholpen. Irado is met de leverancier van de sensoren in gesprek over een oplossing.