Participatiebeleid open voor reacties

SCHIEDAM – Schiedammers kunnen van 21 september tot en met 11 oktober laten weten wat zij vinden van de nieuwe participatieplannen van de gemeente. De plannen gaan over hoe de samenleving, dus de inwoners, ondernemers en instellingen, beter samen kunnen werken met de gemeenteraad, het college en de gemeentelijke organisatie. Met ‘Samenwerken in Schiedam’, zoals het plan officieel heet, wil de gemeente op het gebied van meepraten en -denken (participatie) zorgen voor duidelijkheid naar inwoners, ondernemers en instellingen.

Het is de eerste keer dat de gemeente een beleidsdocument vrijgeeft voordat het is vastgesteld. Het college wil weten wat Schiedammers van het beleid vinden. Het concept-beleid voor participatie staat op het platform https://praatmee.schiedam.nl.

Realistisch en duidelijk participatiebeleid

Eind 2018 besloot het college om beleid te maken voor ‘Samenwerken in Schiedam’ door ‘leren door te doen’. De plannen waarop nu kan worden gereageerd zijn hier het resultaat van. Er zijn praktische spelregels, afspraken en werkwijzen gemaakt. Er is een participatiegids voor de Schiedamse samenleving en een participatiegids voor de gemeente.

Op die manier is er een werkwijze bij participatie die voor iedereen te volgen is en die zorgt voor een eenvoudig proces bij initiatieven vanuit inwoners. Het zorgt er ook voor dat bij de start van participatie duidelijk is wat bewoners van de gemeente mogen verwachten én omgekeerd.

Alle reacties op het concept participatiebeleid zijn openbaar en krijgen een plek in een overzicht dat ook openbaar is. Het college van B&W neemt eind oktober een besluit over het participatiebeleid. De gemeenteraad behandelt het beleid in de raadsvergadering van 14 december 2021.