Schelvispekel, ijzerkoekjes en stadsrechten: dit is de vernieuwde Peperbus

De Peperbus heeft een nieuw jasje. Tijdens ‘Kunst op de Kade’ is de schildering van graaf Floris de Vijfde officieel geopend. Het vijf meter hoge torentje langs de Vaart dient als opslagplaats voor de stichting Waterpoort Vlaardingen.

Vroeger was de Peperbus een reclamezuil. Volgens bestuurslid Cees-Jan van Heijzen is het nu weer een reclamezuil, maar dan als reclame voor de stad. “Op deze peperbus komen de ijzerkoekjes en de Schelvispekel terug. Daarbij komt Floris de Vijfde ook terug op de schildering, want hij heeft ons 750 jaar geleden van stadsrecht voorzien.”

Stadsrechten

De stadsrechten worden op het kunstwerk extra uitgelicht. “Vlaardingen heeft 14 soorten rechten gehad, waaronder het recht om recht te spreken en vrije handel te drijven. Deze twee rechten zijn op perkamentpapier afgebeeld op het torentje”, aldus Heijzen.

Elk jaar voert stichting Waterpoort een nieuw project uit en er is al een idee wat het project van volgend jaar kan zijn. “Ons moederschip de Theodora vraagt op dit moment wel wat onderhoud, dus we hebben ideeën om dat schip te verduurzamen.”