‘Schat’ aan visserijgeschiedenis gevonden bij verbouwing van het Museumkwartier

Bij de sanering van het Museumkwartier staat nog één gebouw op de dorre vlakte, het pand waar ooit Kwakkelstein haar bedrijf had. Het was de plek waar een vatenmaker uitgroeide tot exporteur van haring naar onder meer Canada. De rest van het terrein wordt klaar gemaakt voor de bouw van een woonwijk. Het pand is nu zo ondersteund dat het veilig is om er een kijkje te nemen.

De geur van haring zo’n beetje het enige wat ontbreekt aan dit nog staande stuk geschiedenis. Het gebouw in het Museumkwartier is een Rijksmonument en is ondanks verwaarlozing wel blijven staan. Nu het hele terrein wordt gesaneerd is het gebouw gestut. Maar bij de werklieden was grote verbazing over wat er nog allemaal te vinden is in het gebouw.

Het bedrijf is een belangrijk onderdeel van de Vlaardingse geschiedenis en een perfect voorbeeld van hoe bedrijven werkten destijds. Er zijn onderdelen uit verschillende perioden te zien zoals de oude kuiperwerkplaats, waar vaten werden gemaakt voor haringvervoer. Nieuwer is de grote rookoven, waar de hele dag door haring werd gerookt.

‘Koningin in Vlaardingen’

Bijna alle balken in het pand zijn besmeurd met krijttekens. Het zou waarschijnlijk te maken hebben met berekeningen omtrent het repareren van netten voor de visserij. Dat was één van de primaire bezigheden in het gebouw. Maar op een balk staat ook de komst van de koningin in Vlaardingen in 1924 genoteerd. “Blijkbaar werden de balken ook als agenda gebruikt”, stelt Henk Brobbel, die als vrijwilliger van het gemeentearchief kan beamen dat Koningin Wilhelmina destijds in Vlaardingen was.

Een ander herkenbaar onderdeel van het pand is de ‘droogvloer’ op wat ze de boetzolder noemen. Op deze plek werden netten gerepareerd en opgehangen. Het heeft haar werk goed gedaan, legt Brobbel uit, want touwen die minstens 58 jaar lang niet zijn gebruikt liggen er nog. Ze zijn door de doorstroom van lucht niet verloren gegaan.

Er zijn allerlei oude papieren gevonden, waarop van alles te lezen is over de geschiedenis van het bedrijf. De toekomst van het pand is nog niet zeker. Na de bouw van de woonwijk komt er misschien een horecabestemming voor het pand. Voor nu is het belangrijkste dat het niet omvalt wanneer omliggende delen worden gesloopt.

Rechts de achterkant van de Sprijpanden aan de Westhavenkade. Uiterst links zie je het dak van de boetschuur.