Saneringsplannen Broekpolder

In de afgelopen tijd is er veel informatie geweest over het bodembeheer en de bosomvorming in de Broekpolder.

Het compromis, dat nu naar buiten is gekomen, garandeert een reële uitvoering van de saneringsverplichting die is opgelegd en tegelijkertijd een verbetering van de natuurlijke biodiversiteit en recreatiemogelijkheden in het oostelijke deel van de Broekpolder: het gebied tussen de watersportweg en het fietspad in de polder. De overige gebieden in de polder blijven volledig buiten elke vorm van sanering. Dus geen kap of sanering in andere delen van de Broekpolder

Als alle partijen hun goedkeuring hebben gegeven zal alleen het oostelijke deel van de Broekpolder, de strook langs de Watersportweg, worden aangepakt. Dat is Masamuda, het hondenlosloopgebied en het gebied net ten noorden hiervan, waar het mountainbikecircuit is gelegen. Bij elkaar zo’n 70 van de 440 hectare die de Broekpolder groot is. Van het te saneren deel bestaat 11,9 ha uit bos. Hiervan is het merendeel, 8,9 ha van slechte kwaliteit. Veel omgevallen of afgebroken bomen en een veel te natte grond. Het overige deel bestaat voornamelijk uit verruigde grasgebieden met braamstruiken en solitaire bomen. In dit deel is goed te zien dat de drins (pesticiden) die hier de grond vervuilen, ervoor zorgen dat de diversiteit en kwaliteit van de gewassen achterblijft bij die van een gezonde bodem.

Juist door een leeflaag aan te brengen zal de natuur er fors op vooruitgaan. Die grond moet dan natuurlijk wel van de juiste kwaliteit zijn en op een goede manier worden opgebracht, Zeker zo belangrijk is een schone afwatering van regenwater uit de Broekpolder. Door het grondwater te scheiden van regenwater door het aanbrengen van een leeflaag, kan regenwater verantwoord op de Vaart worden geloosd. Het vervuilde grondwater blijft achter in de polder.

Om de veiligheid tijdens het gehele proces van bodembeheer te bereiken, zullen auto-, fiets- en wandelverkeer gescheiden worden.

Bron: broekpolder-vlaardingen.nl
Het gehele artikel kunt u hier lezen: https://www.broekpolder-vlaardingen.nl/nieuws/2022/05/saneren-broekpolder-alle-feiten-op-rij