(C) Roel Dijkstra Fotografie / Foto: Robert Vos. Van links naar rechts op de foto: Hans Riemens (voorzitter huurdersraad Waterweg Wonen), Marieke Kolsteeg (directeur-bestuurder Waterweg Wonen), Ivana Somers-Gardenier (wethouder gemeente Vlaardingen), Jacky Silos-Knaap (wethouder gemeente Vlaardingen), Mark van de Velde (directeur-bestuurder woningstichting Samenwerking), Kors Voorbach (secretaris Huurdersraad Samenwerking)

Samen werken aan waardevol wonen in Vlaardingen

De gemeente Vlaardingen, Waterweg Wonen, Woningstichting Samenwerking Vlaardingen en beide huurdersraden tekenden op 7 maart nieuwe samenwerkingsafspraken.

Samen werken zij aan genoeg huurwoningen, een goede balans in wijken en een betere kwaliteit van woningen en de openbare ruimte. Daarnaast werken zij nog intensiever samen als het gaat om het ondersteunen en begeleiden van kwetsbare bewoners. Als natuurlijke bondgenoten werken de partijen zo samen aan waardevol wonen in Vlaardingen. De mensen staan hierbij centraal, de stenen zijn het middel. De samenwerkingsafspraken zijn gebaseerd op de woonvisie ‘Samen bouwen aan Vlaardingen’. Deze visie bevat de ambities en mogelijkheden voor wonen in Vlaardingen tot 2030. De gemeente, Waterweg Wonen, Samenwerking en beide huurdersraden maakten afspraken over de verhuur en investeringen in corporatiewoningen, beheer van openbare ruimte, investeringen in nieuwbouw, sociale aanpak van kwetsbare wijken en uiteraard zijn er ook financiële afspraken gemaakt.

Bron: https://www.vlaardingen.nl/Organisatie/Nieuws_en_actualiteiten/Nieuws/Samen_werken_aan_waardevol_wonen_in_Vlaardingen