Foto: Bart Zandstra

Samen sterk voor Oekraïne

Herdenking 1 jaar oorlog op zondag 26 februari.

Vrijdag 24 februari is het een jaar geleden dat de oorlog in Oekraïne van start is gegaan. Op meerdere plekken in Nederland staan Oekraïners en Nederlanders hierbij stil. Zo ook in Vlaardingen. De gemeente vangt meer dan 100 Oekraïense ontheemden op. Ook vele Vlaardingse gezinnen hebben hun huizen opengesteld voor deze mensen. Het herdenken van de start van de oorlog betekent veel voor de Oekraïners.

Op zondag 26 februari organiseert de Oekraïense gemeenschap van Vlaardingen een moment van herdenking bij het stadhuis. Vanaf 12.30 uur lopen ze in een stille tocht van de opvanglocatie aan de Olivier van Noortlaan 120 richting het stadhuis. Vanaf 13.00 uur is er voor het stadhuis een samenkomst. Verschillende mensen zullen hun verhalen delen en samen met vertegenwoordigers van een aantal organisaties en de gemeente Vlaardingen wordt stilgestaan bij de mensen die het leven hebben gelaten.

Het zou veel betekenen voor de Oekraïense gemeenschap als Vlaardingsers ze met hun aanwezigheid steunen op dit moment van herdenking.