Samen leven doe je zo!

Op 6 februari 2023 stond de wereld even stil. Een heftige aardbeving in Turkije en Syrië, bracht veel schade en nog meer verdriet met zich mee. De onderbouw van het Geuzencollege, locatie West, heeft een brandbrief naar ouders gezonden. De mensen in het getroffen gebied hebben behoefte aan warme dekens en kleding. Aan de oproep is gehoor gegeven: tassen vol warme kleding en dekens zijn nu onderweg naar de mensen die het hard nodig hebben.

Oog hebben voor de ander is belangrijk. Het Geuzencollege – locatie onderbouw West – organiseert daarom van 22 tot en met 24 februari 2023 weer verschillende gezamenlijke activiteiten tijdens de jaarlijkse Burgerschapsweek. Hierdoor leren leerlingen inzicht te krijgen in hoe zij op een sociale en betrokken manier hun rol in de samenleving kunnen innemen.

De eersteklassers verblijven om die reden twee dagen in het virtuele Globaland. De situatie in de landen in Globaland is problematisch. Er is bijvoorbeeld slecht onderwijs, er zijn geen goede wegen en het milieu is vervuild. De leerlingen besturen in groepjes deze landen. Het Globalandproject is onderdeel van Stichting Cross Your Borders. Ook krijgen de eersteklassers tips en tricks van Kathie diStefano van Stichting Lawine om de wereld om ons heen leefbaarder te maken. De leerlingen krijgen daarnaast informatie van hun mentor en verwerken die door middel van kleinere opdrachten in de klas en in de wijk.

De tweedeklasleerlingen spelen met hun mentorklas het geboortespel dat over de diversiteit van mensen gaat (Schiedams LEF). Diversiteit roept vaak onbegrip op. Het geboortespel laat zien dat waar je wieg staat van invloed kan zijn op de kansen die je in de samenleving hebt. Er komt iemand van de Schuldhulpmaatjes vertellen over geldzaken voor nu en later. Tot slot gaan sinds lange tijd de tweedeklassers er weer op uit. ProDemos organiseert een programma over politiek Den Haag. Een deel van de tweedejaarsleerlingen gaat bovendien naar het Anne Frankhuis in Amsterdam.

Helaas blijkt in een rijk en vrij land als Nederland de ongelijkheid groot en is er een voedselbank nodig. Zo ook in Vlaardingen. De leerlingen van het Geuzencollege hebben daarom in de week van de Burgerschap producten ingezameld voor de Vlaardingse Voedselbank, die op haar beurt weer een aantal Vlaardingers blij kan maken. Want samen leven doe je zo!