Rol Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in coronacrisis

Voor de WRR is het van cruciaal belang om in tijden van crisis zijn denkkracht ter beschikking te stellen en een waardevolle gesprekspartner te zijn.

De WRR beoogt de regering en het parlement te ondersteunen bij het aanpakken van de gevolgen van de coronacrisis voor Nederland. Dit betekent niet dat de WRR suggesties biedt voor kant-en-klare beleidsmaatregelen, maar wel richting wil geven aan de keuzes waar Nederland voor staat, zeker nu de toekomst met veel onzekerheden omkleed is.

Nu het normale leven weer is opgepakt lijkt de pandemie soms al lang geleden. Maar de pandemie is nog niet voorbij en het verdere is onzeker. Het is daarom belangrijk dat de overheid voorbereid is op verschillende toekomstscenario’s voor het verloop van de Covid-19-pandemie.

Bron en volledige artikel: https://www.wrr.nl/wrr-en-corona