Rivierzone

Er worden nu al zo’n 25 jaar plannen gemaakt voor de ontwikkeling van de Rivierzone langs de Nieuwe Maas. Behalve de bouw van de woningen tussen de Deltaweg en de metrolijn, is er nog niet veel van de grond gekomen. Op deze website hebben wij al diverse malen geschreven over de strijd tegen het hoge water rondom de Buitenhaven (Oost- en Westhavenkade) en de KW-Haven. Zodra die is gewonnen kan er onder andere worden gebouwd op het eiland Van Speyk.

Financieel begint er gelukkig een beetje schot in te komen. Na een eerste rijksbijdrage van 21,3 miljoen euro uit de pot “Versnellingsgelden” is er een tweede bedrag aan Vlaardingen toegekend. Uit de pot Woningbouwimpulsgelden komt nog eens 5,9 miljoen. Totaal dus ruim 27 miljoen. Uiteraard moet de gemeente Vlaardingen ook het nodige zelf bijpassen, maar het begin is er. Nu de huizen nog.

Echter, in het gemeentelijk persbericht lezen we: De Rivierzone ontwikkelt zich tot een leefbare en stoere stadswijk die het centrum van Vlaardingen met de Nieuwe Maas verbindt. Projectontwikkelaars bouwen hier binnen tien jaar ruim 2500 woningen. Daarnaast komen er voorzieningen zoals scholen, zorg en bedrijvigheid. Met de investeringen vanuit het Rijk pakt de gemeente Vlaardingen ook de infrastructuur en openbare ruimte aan. Een groene omgeving, het Maaspark, de hoogwateraanpak, verbeterde doorstroming van het verkeer, veilige fiets- en wandelroutes. De gemeente verwacht in januari te starten met de uitwerking van plannen voor infrastructuur en openbare ruimte met verschillende partijen in de stad.

Op 16 februari organiseren de gemeente en projectontwikkelaars een bijeenkomst over de ontwikkelingen in de Rivierzone.