Rekenkamerrapport Doorwerkingsonderzoeken

Terugblik raadscommissie van 13 april 2023.

De Rekenkamer Vlaardingen heeft onderzoek gedaan naar de opvolging van aanbevelingen van eerdere rekenkameronderzoeken en is tot de slotsom gekomen dat dit niet in alle gevallen voldoende is gebeurd. De Rekenkamer Vlaardingen adviseert de gemeenteraad de aanbevelingen van komende onderzoeksrapporten beter te monitoren.

Over het algemeen was de Rekenkamer Vlaardingen tevreden over de opvolging van de aanbevelingen. Er werd gesproken over hoe de aanbevelingen gemonitord kunnen worden en welke rol de griffie hierin kan spelen. Het voorgestelde beslispunt uit het raadsvoorstel en het concept raadsbesluit worden door de directeur van de Rekenkamer Vlaardingen nog voor agendering in de gemeenteraad duidelijker gemaakt. De Rekenkamer Vlaardingen deed de suggestie om een monitoringssysteem op te laten zetten door de griffie om goed te kunnen volgen of de aanbevelingen zijn opgevolgd. Het agendapunt kan als bespreekstuk worden geagendeerd voor de raadsvergadering 11 mei.

Sinds 2022 heeft de gemeente Vlaardingen een rekenkamer. De taak van de Rekenkamer Vlaardingen is het onderzoeken van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gemeentelijk beleid. Door het rekenkameronderzoek krijgen gemeenteraad en Vlaardingers een goed beeld van hoe het geld binnen de gemeente Vlaardingen wordt besteed en wat er terechtkomt van de gemaakte plannen. De Rekenkamer Vlaardingen is onafhankelijk van de gemeenteraad, maar de gemeenteraad benoemt wel de directeur en de plaatsvervangend directeur.