Regeling Lokale Aanpak van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP)

De consultatie van de regeling lokale aanpak NIP is gestart. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten verzamelt input om een reactie te formuleren.

Vanaf 2023 kunnen gemeenten via deze regeling extra geld aanvragen bij het rijk om woningeigenaren met een slecht geïsoleerd huis (label E, F of G) te ondersteunen bij het verduurzamen van hun huis. Lokaal kunnen zo, via een gemeentelijke aanpak, vooral de kwetsbare huishoudens een extra steuntje in de rug krijgen.

Om alle gemeenten de mogelijkheid te geven hiermee aan de slag te gaan, worden alle ingediende plannen die voldoen aan een aantal basiscriteria, gehonoreerd. Er komen ook meerdere momenten om in te stappen. Het kabinet wil deze regeling in ieder geval tot en met 2030 laten lopen, om daarmee voor een langere periode duidelijkheid te geven.

Tijdens de zogenaamde ambtelijke ´oploopjes´ die worden gehouden op donderdag 3 november van 15.30 tot 17.00 uur en op donderdag 10 november van 13.30 tot 15.00 uur wordt informatie gegeven over:

  • hoe de regeling er concreet komt uit te zien
    en
  • hoe het proces tot nu toe is verlopen.

Bron: vng.nl
Klik op de volgende link voor de overige informatie: https://vng.nl/agenda/ambtelijk-oploopje-consultatie-lokale-aanpak-nationaal-isolatieprogramma.