Raadsvergaderingen van 30 en 31 maart

Op 30 maart is er een raadsvergadering (installatie) en op 31 maart een extra raadsvergadering

Raadsvergadering op 30 maart (installatie)

Tijdens de raadsvergadering op woensdag 30 maart worden om 20.00 uur de nieuwe raadsleden en de steunraadsleden geïnstalleerd. Daarnaast wordt er een tijdelijke Agendacommissie benoemd.

Extra raadsvergadering op 31 maart 

Tijdens de extra raadsvergadering op donderdag 31 maart om 20.00 uur wordt het duidingsdebat gevoerd aan de hand van het advies van de verkenner, de heer Ivo Opstelten.

De raadsvergaderingen vinden plaats in het stadhuis (Markt 11) en zijn openbaar. U bent van harte welkom. Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met beeld en geluid. Hier vindt u ook de agenda’s  en de bijbehorende stukken.