Foto: Bart Zandstra

Raadsvergadering 9 maart 2023

Op donderdag 9 maart om 20.00 uur vindt de raadsvergadering plaats in het stadhuis. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

 • Installeren steunraadslid;
 • Benoemen vicevoorzitter gemeenteraad;
 • Benoemen leden klankbordgroep voor het voeren van het klankbordgesprek met de burgemeester;
 • Benoemen leden Agendacommissie;
 • Beschikbaar stellen aanvullend krediet multifunctioneel club- en kleedgebouw Kooikersweg 2;
 • Gebiedsexploitatie Rivierzone;
 • Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur gemeente Vlaardingen 2023;
 • Zienswijze ontwerp-notitie Reikwijdte en Detailniveau Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport;
 • Wijzigingsbesluit met artikel opkoopbescherming;
 • Reglement van orde gemeenteraad van Vlaardingen 2023;
 • Definitief bod Vlaardingen – Regioakkoord Wonen 2022; 
 • Strategische agenda MRDH 2023-2026;
 • Delegatie lokale regelingen aan Werkgeverscommissie;
 • Het opheffen van de geheimhouding van documenten 2023;
 • Verordening informatievoorziening en geheimhouding fractieassistenten;
 • Motie steun demonstranten in Iran.

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op vlaardingen.raadsinformatie.nl en u kunt de vergadering volgen met geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.