Raadsvergadering 9 en 10 november|Stadhuis Vlaardingen

Op woensdag 9 en donderdag 10 november om 19.00 uur vindt er in het stadhuis een raadsvergadering plaats die vanwege de behandeling van de Meerjarenbegroting 2023-2026 plaatsvindt op twee avonden. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

De volgende onderwerpen staan op de agenda:

  • Normen- en toetsingskader Jaarrekening 2022;
  • Plan doelgroepenvervoer Maassluis, Vlaardingen, Schiedam;
  • Zienswijze begrotingswijziging ROGplus 2023 Jeugd;
  • Investeringskredieten sport;
  • Wijziging verordening Auditcommissie 2019 en en verordening Rekenkamer Vlaardingen 2022;
  • Meerjarenbegroting 2023-2026 en verordening Parkeerbelastingen Vlaardingen 2023.

    Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/ en u kunt de vergadering volgen met beeld en geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.