Raadsvergadering 15 december 2022

Op donderdag 15 december om 20.00 uur vindt de raadsvergadering plaats in het stadhuis. U bent van harte welkom om deze vergadering bij te wonen.

De volgende onderwerpen staan op de agenda: 

  • Wijzigen lid Auditcommissie;
  • Aanwijzen en installeren (interim) plv. griffier;
  • Tweede Voortgangsrapportage 2022;
  • Belastingverordeningen 2023;
  • Gebiedsexploitatie Rivierzone;
  • Participatietraject Rotterdam The Hague Airport (RTHA);
  • Wijziging Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Maassluis Vlaardingen Schiedam (MVS) 2021;
  • Verordening Jeugdhulp 2023;
  • Verordening leerlingvervoer Maassluis Vlaardingen Schiedam (MVS) 2022.

Wilt u de vergadering online volgen? Klik op ‘Live’ op https://vlaardingen.raadsinformatie.nl/ en u kunt de vergadering volgen met beeld en geluid. Hier vindt u ook de agenda en de bijbehorende stukken.