Raadsmemo tijdelijke noodopvang vluchtelingen in Vlaardingen vastgesteld

Openbaar besluit van het college van burgemeester en wethouders van 9 februari 2022

In de raadsvergadering van 3 februari 2022 heeft de gemeenteraad de motie “Aan onze plicht voldaan, afspraak is immers afspraak” aangenomen. Het college heeft zich beraden over deze motie en geconcludeerd dat deze kan worden uitgevoerd. Het college is in overleg met het COA zodat zij de overplaatsing op humane wijze gaat regelen. Aansluitend daarop zal het college het gedoogbesluit voor de asielboot intrekken.

Vlaardingen heeft in een acute situatie opvang geboden aan vluchtelingen. Veel mensen hebben hun rol gepakt in de gastvrije ontvangst van de vluchtelingen. De opvang is zonder overlast en met een beperkt aantal incidenten verlopen. De veiligheid van de inwoners van Vlaardingen is niet in het geding geweest. De gemeenteraad heeft aangegeven de opvang te willen beëindigen. Het college vindt dat zij hier op een verantwoorde wijze invulling aan moet geven.

raadsmemo (pdf, 517kB)