Raadscommissies in januari 2023

De eerste raadscommissie in het nieuwe jaar is op 12 januari 2023. Zodra de agenda bekend is, vindt u de agenda en stukken op www.vlaardingen.nl/gemeenteraad.

De tweede raadscommissie is op 19 januari 2023.

Wilt u de gemeenteraadsleden uw standpunt over een onderwerp vertellen, dan is er de mogelijkheid tot inspreken. Inspreken kan op het sprekersplein voorafgaand aan de vergaderingen van de raadscommissie van 19.30 tot 20.00 uur. Wilt u inspreken? Graag aanmelden bij de griffie voor 12.00 uur op de dag van de vergadering via griffie@vlaardingen.nl