Raadplegen inwoners voor de profielschets nieuwe burgemeester door klankbordgroepen

De door de Commissaris van de Koning, Jaap Smit, genoemde bijdrage van de inwoners in de opstelling van de profielschets voor een nieuwe burgemeester zal niet plaatsvinden via rechtstreekse consultatie. Wel voert de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad gesprekken met klankbordgroepen, die signalen uit de samenleving vertegenwoordigen.

Dat laat de gemeente Vlaardingen weten. Smit liet een aantal weken geleden weten dat inwoners wel een duidelijke rol zullen hebben. “Het proces wordt opgestart. En in de regel worden ook inwoners daarbij geraadpleegd”, vertelde hij bij Vlaardingen Vandaag.

De vertrouwenscommissie van de gemeenteraad, waar alle fractievoorzitters, behalve Ron Boers van de Fractie Boers in vertegenwoordigd zijn, voert gesprekken met klankbordgroepen. Via online-meetings komt input voor de profielschets van de nieuw aan te stellen burgemeester vanuit de samenleving.

Er zijn drie verschillende klankbordgroepen, op het gebied van economie, maatschappelijk en jongeren. In de economie-klankbordgroep zijn bijvoorbeeld winkeliers en de Riverboard vertegenwoordigd. Bij de maatschappelijke groep zitten vertegenwoordigers van de Maatschappelijke Kring Vlaardingen, de Sociaal-Economische Adviesraad en organisaties als Minters. Ook jongeren worden geraadpleegd, zo heeft de vertrouwenscommissie online-meetings gehouden met leerlingenraden van scholen.

Met deze input uit de samenleving gaat de vertrouwenscommissie verder met het opstellen van een profielschets. In januari haalt Jaap Smit de profielschets op bij de gemeenteraad. Daarna wordt een advertentie geplaatst waarop kandidaten mogen reageren. Smit maakt vervolgens een eerste selectie en voert gesprekken. Daarna geeft hij advies en is de vertrouwenscommissie aan zet. Uiteindelijk moet in september de nieuwe burgemeester van Vlaardingen geïnstalleerd worden door de gehele Vlaardingse gemeenteraad.