Raad stemt in met nieuwbouw afvalwaterzuivering De Groote Lucht

De raad is akkoord gegaan met een nieuwbouw van afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) De Groote Lucht op Vergulde Hand West. Op die plek staat momenteel de Oekraïnse wijk Mrija, die tot 1 juli 2026 zal blijven. Ondanks felle tegenstand van onder andere ONS Vlaardingen en de SP is het voorstel aangenomen met 21 stemmen voor en 11 tegen, na een debat van twee en een half uur.

De raad was het over één ding eens: AWZI De Groote Lucht moet worden aangepakt, danwel met renovatie, danwel met nieuwbouw. Veel raadsleden hadden graag eerder duidelijkheid gekregen over de voortgang, met name over de argumentatie waarom renovatie uiteindelijk onwenselijk is gebleken. Voorstanders zaten in hun maag met de mogelijkheid tot onteigening van het Hoogheemraadschap. “Het zit ons niet lekker”, aldus Erik van Pienbroek van de ChristenUnie/SGP. Er was angst dat de behaalde onderhandelingsresultaten van wethouder Kegel hiermee teniet zouden worden gedaan.

De tegenstanders van het voorstel willen de AWZI niet op de nieuwe plek. Volgens Frans Hoogendijk van ONS Vlaardingen is de gemeente door Hoogheemraadschap Delfland ‘strategisch onder druk gezet’. Ook is hij, samen met Willem de Man van de SP, van mening dat renovatie op de huidige plek te weinig onderzocht is. Hij wil graag dat de AWZI op de huidige plek blijft. Het Hoogheemraadschap is echter tot de conclusie genomen dat nieuwbouw voor hun wenselijker is. “En helaas kan je als raad het Hoogheemraadschap niet vertellen waar de AWZI moet komen”, was het tegenargument van Corné Venema van het CDA.

Wijk Mrija

Veel raadsleden hebben hun teleurstelling uitgesproken over het binnen drie jaar verdwijnen van de wijk Mrija. “Helaas is 1 juli 2026 een harde deadline”, aldus Van Pienbroek (CU/SGP). Wethouder Somers deelt deze zorgen. “Vlaardingen is een regionale opvanglocatie. We hebben van de provincie voor de komende drie jaar een ontheffing en de woningen zijn niet van ons, die huren we.” Volgens de wethouder zijn er meerdere scenario’s wat betreft de bestemming van de tijdelijke woningen. “Mogelijk verhuizen ze met de Oekraïeners mee weg uit Vlaardingen, mogelijk verhuizen ze zelfs mee naar Oekraïne.”

Frans Hoogendijk (ONS) kwam tegen het einde van het debat nog met een motie die mede werd ingediend door de SP. Hierin werd opgeroepen geen einddatum meer te hangen aan de wijk Mrija en om er een permanente woonwijk van te maken. Dit stuitte sommigen tegen de borst, waaronder Neill Voorburg van GroenLinks. “Ik krijg het gevoel dat deze mensen door middel van deze motie gebruikt worden om een AWZI tegen te houden. Ik hoop dat dat gevoel niet klopt.”

Wethouder Somers kwam met een emotionele reactie op de motie. “Natuurlijk vinden wij het uitverhuizen van de bewoners van Mrija moeilijk. De kinderen spreken al goed Nederlands en zijn gewoon kleine Vlaardingertjes. Het is heel pittig als ze Vlaardingen moeten verlaten, maar dat wisten we. We wisten dat het maar voor drie jaar kan en dat valt het college heel zwaar en we zullen deze echte Vlaardingers blijven helpen en dit pad niet alleen laten bewandelen. Het is tot 1 juli 2026. Het college ontraadt deze motie.” De motie werd uiteindelijk verworpen met 10 stemmen voor en 22 tegen.

Ommezwaai?

Veelal werd een motie uit 2021 aangehaald. Hierin werd toen door een overtuigende meerderheid van de raad zorgen nieuwbouw van de AWZI geuit. De motie zei zelfs tegen nieuwbouw te zijn. Rens de Ron van de VVD legt de draai van zijn partij uit. “Mensen kunnen zeggen ‘u draait’. Dat is een begrijpelijke, maar voorspelbare reactie. Politiek is keuzes maken op basis van omstandigheden. We vinden dat de wethouder een kundig onderhandelingsresultaat heeft bereikt. Het is een verbetering van de huidige situatie.”

Het voorstel is uiteindelijk aangenomen, waarmee de eerste stap naar een nieuwbouw van AWZI De Groote Lucht gezet is.