Profielschets burgemeester Vlaardingen: een daadkrachtige verbinder

De volgende stap is gezet in de zoektocht naar een nieuwe burgemeester van Vlaardingen. De vertrouwenscommissie heeft de profielschets gepresenteerd die 28 januari aan de commissaris van de Koning wordt aangeboden. Zij willen op zoek naar een bestuurlijk zwaargewicht die een relevant netwerk meebrengt.

In de profielschets worden aangegeven hoe mooi en historisch Vlaardingen is, maar dat de stad wel voor ‘sociaal-economische en financiële uitdagingen’ staat. In de profielschets worden de verwachtingen voor een nieuwe burgemeester in vier opgaven samengevat. Twee hiervan spreken voor zich: ‘veiligheid bevorderen’ en ‘samenwerking stadsbestuur verbeteren’: de twee bestuurlijke taken die een burgemeester heeft. Naast deze twee punten wordt er nadruk gelegd op het feit dat de leefbaarheid vergroot moet worden. De vertrouwenscommissie ziet hier een rol in voor de burgemeester als ‘ambassadeur die de wijken in gaat’. De nieuwe burgemeester moet een visie hebben waar de stad naartoe moet en hij/zij moet ‘signalen uit de stad mee terug nemen naar het stadhuis’.

Veel ervaring
Het vierde hoofdpunt van de vertrouwenscommissie is dat de nieuwe burgemeester ‘het imago van Vlaardingen moet versterken’. In dit punt wordt duidelijk dat Vlaardingen een bestuurlijk zwaargewicht zoekt met bakken aan ervaring. In veel samenwerkingen van de gemeente is de burgemeester ‘de vertegenwoordiger van de stad’. De nieuwe burgemeester moet in die rol ‘de zichtbaarheid en het imago van Vlaardingen bevorderen’. Er wordt gezocht naar een burgemeester die proactief is en bovenop de dossiers zit. Hierbij is ook een rol weggelegd voor de wethouders. “De wethouders brengen u in positie om ten aanzien van hun eigen portefeuille de stad verder te brengen.” Ook moet de burgemeester deuren openen voor de wethouders. De nieuwe burgemeester moet een relevant netwerk meebrengen en ‘weten hoe de hazen lopen in de regio, provincie, het rijk en in Europa’ om zo gelden binnen te halen voor de gemeente.

In de ondertitel wordt gesproken over het ‘hart voor de stad’ wat de nieuwe burgemeester moet hebben. Behalve in die ondertitel wordt daar niets over verteld. In de profielschets wordt duidelijk gemaakt dat de vertrouwenscommissie een bestuurlijk zwaargewicht zoekt als nieuwe burgemeester. Het is niet duidelijk welke voorkeuren de vertrouwenscommissie precies heeft ten aanzien van ‘het hart voor de stad’.

Op 28 juni wordt duidelijk wie de nieuwe burgemeester zal worden tijdens een speciale raadsvergadering. 9 september zal de eerste dag worden van de opvolger van de huidige waarnemer Bas Eenhoorn.