Proef met camera’s en minder rijstroken op Holysingel

Het komende half jaar start de gemeente twee proeven op de Holysingel: het plaatsen van mobiele camera’s en het versmallen van de weg van 2 rijstroken naar 1 rijstrook per rijrichting. Deze proeven komen voort uit een onderzoek naar mogelijkheden om het aantal snelheidsovertredingen terug te brengen op deze lange rechte toegangsweg voor de wijk Holy.

De eerste pilot is het plaatsen van mobiele flitspalen langs de Holysingel. Bij een vaste flitspaal hebben snelheidsovertreders namelijk vaak snel door waar deze staat. Het effect hiervan is: vol gas, vol in de remmen voor de camera en daarna weer hard op te trekken. Dat zorgt ook nog eens voor extra geluidsoverlast. Bij een mobiele camera, moet de bestuurder het hele traject op zijn hoede zijn omdat de camera verplaatst kan zijn.

In de spits rijdt er veel verkeer over de Holysingel. Dat maakte de gemeente in eerste instantie terughoudend over de mogelijkheid om van twee naar één rijstrook te gaan. Uit onderzoek blijkt dat versmalling toch een optie kan zijn. Daarom wordt komende zomer het noordelijke gedeelte van de Holysingel versmald, vanaf het kruispunt Holysingel-Frederik Hendriklaan tot aan de rotonde Holysingel-Churchillsingel. Het versmallen van de weg heeft twee belangrijke vertragende effecten. Zo ervaart u op een smallere weg snelheid anders waardoor bestuurders eerder geneigd zijn om langzamer te rijden. Daarnaast kan een bestuurder op een eenbaansweg geen ander verkeer inhalen. De pilots worden op twee verschillende wegvakken gehouden, zodat de gemeente per maatregel een goed beeld krijgt van de gevolgen voor de doorstroming en van de effecten op de snelheid. Als de pilots goed verlopen, kijkt de gemeente of de weg definitief versmald kan worden en of het Openbaar Ministerie toestemming geeft om de flexibele flitsers vaker in te zetten.