PRIVACYVERKLARING STICHTING LOKALE OMROEP VLAARDINGEN

Stichting Lokale Omroep Vlaardingen, Hoogstraat 82, 3131 BP Vlaardingen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring, opgetekend d.d. november 2020.

Contactgegevens
Adres: Hoogstraat 82
Postcode: 3131 BP, Vlaardingen
Algemeen nummer: 010 310 50 10


(Nieuws)tips / redactie: redactie@omroepvlaardingen.nl
Overige vragen: contact@omroepvlaardingen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Stichting verwerkt geen persoonsgegevens via haar website, omdat er geen persoonsgegevens achtergelaten kunnen worden. Persoonsgegevens die de Stichting nodig heeft worden rechtstreeks met toestemming aan de betrokkene gevraagd.

Van wie
Er worden gegevens opgeslagen van:
• vrijwilligers (vrijwilligersovereenkomsten, e-mailadressen vrijwilligers, sleutellijst);
• adverteerders;
• relevante contactpersonen van andere organisaties met het doel met hen te overleggen of hen te benaderen voor vragen (excellijst contactpersonen).

Welke
De gegevens die worden vastgelegd, zijn:
• Naam
• Adres, postcode en woonplaats
• E-mailadres
• Geboortedatum (geldt alleen voor de vrijwilligers van de Stichting)
• Telefoonnummer

Bij wie
De gegevens worden bewaard door het bestuur van de Stichting.

Waar
De vrijwilligersovereenkomsten worden bewaard in een fysieke map in een afgesloten ruimte. De overige lijsten zijn op de pc opgeslagen en deze is beveiligd met een wachtwoord. Het wachtwoord is alleen bekend bij degenen die de lijsten beheren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Stichting verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken De Stichting verwerkt voormelde persoonsgegevens uitsluitend voor het onderhoud van contact met de betrokken persoon. In geval van communicatie per e-mail aan meerdere personen, worden deze adressen in een BCC geplaatst en derhalve niet zichtbaar voor andere ontvangers van de e-mail.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Stichting bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld, waarbij de wettelijke bewaartermijnen in acht worden genomen.

Delen van persoonsgegevens met derden

De gegevens zijn enkel en alleen voor het eigen gebruik van de Stichting bestemd en worden niet aangewend voor verspreiding aan derden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Stichting neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de indruk gewekt is dat gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het bestuur van de Stichting via bestuur@omroepvlaardingen.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De Stichting maakt op de website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina´s van de website en/of Flashapplicaties wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden om het aantal bezoekers te monitoren. Het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt, worden niet geregistreerd. Functionaris gegevensbescherming De Stichting is niet verplicht om een ‘functionaris gegevensbescherming’ aan te stellen.