Primair en voortgezet onderwijs en BSO gaan weer open na kerstvakantie

Op 10 januari 2022 gaan de basisscholen, middelbare scholen en scholen voor speciaal (voortgezet) onderwijs weer open. Dat geldt ook voor de buitenschoolse opvang. Volgens het OMT is dat verantwoord. Ook wordt sporten voor jeugd tot en met 17 jaar tot 20:00 buiten weer mogelijk vanaf 11 januari. 

Op het mbo, hogescholen en universiteiten wordt online onderwijs gegeven vanwege een toename van het aantal besmettingen in deze leeftijdscategorie, behalve voor de eerder uitgezonderde groepen. Daarnaast geeft dit extra tijd om jongeren in die leeftijdscategorie de komende weken hun boosterprik te kunnen geven.

Op 14 januari wordt opnieuw afgewogen over het volledige maatregelenpakket, waar ook de heropening van het mbo en hoger onderwijs bij betrokken wordt. Studenten in een kwetsbare positie kunnen wel fysiek naar school. Verder gelden nog enkele andere uitzonderingen.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap/nieuws/2022/01/03/primair-en-voortgezet-onderwijs-en-bso-gaan-weer-open-na-kerstvakantie