´Prijsplafond´ staat op 10 november op de agenda van de Tweede Kamer

Omdat het prijsplafond rechtstreeks van invloed is op gemeenten, geeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vier aandachtspunten mee voor het notaoverleg.

Deze aandachtspunten zijn:
1. De noodzaak om ook voor blokverwarming en onzelfstandige woonruimte een energieprijsplafond uit te werken, met daarin een aantal oplossingsrichtingen.
2. Het prijsplafond is financieel onhoudbaar en biedt geen structurele oplossing. Daarom vragen de VNG, Bouwend Nederland, NVDE en Isolerend Nederland gezamenlijk om voor het eind van 2022 met een grootschalige aanpak te komen om de isolatie te versnellen.
3. De regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) moet zo veel mogelijk ondernemers bereiken en zo snel en toegankelijk mogelijk beschikbaar komen.
4. Voor zwembaden (en schaatsbanen) is de TEK geen oplossing. VNG stelt dat er een regeling moet worden getroffen met de minister van Sport om te voorkomen dat zwembaden moeten sluiten. Tevens vraagt de VNG aandacht voor ijsbanen, omdat ook voor deze sportaccommodaties sluiting dreigt en omdat ijsbanen voorzien in een grote behoefte van veel verenigingen én de topsport.

Bron en volledige artikel: https://vng.nl/nieuws/vng-reactie-voor-debat-prijsplafond-van-10-november