Portefeuilleverdeling college van burgemeester en wethouders vastgesteld

De portefeuilleverdeling van de collegeleden is als volgt:

Bert Wijbenga – van Nieuwenhuizen, burgemeester
Stadsprogramma: Veilig Vlaardingen, Openbare orde, Integraal veiligheidsbeleid, Handhaving en Toezicht, Vergunningverlening bijzondere wetten, Bestuurlijke coördinatie, Regionale samenwerking (MVS en MRDH), Stadspromotie en Vlaardingen 750 jaar, Archieftoezicht, Communicatie.

Bart Bikkers
Stadsprogramma: Nieuwe Rivierzone, Stadsprogramma Nieuwe Binnenstad, Financiën & Inkoop, Economische Zaken & Vestigingsklimaat, Mobiliteit, Blankenburgverbinding & Kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland, Personeel en Organisatie.

Lianne van Kalken
Stadsprogramma: Groen Vlaardingen, Openbare ruimte: Groen en Klimaatadaptatie, Buitengebied, Cultuur, Erfgoed en Bibliotheek, Bestuur en Participatie, Evenementenbeleid, Dierenwelzijn en Biodiversiteit, Regenboogstad.

Ivana Somers-Gardenier
Stadsprogramma: Leefbaar Vlaardingen, Bouwen en Wonen, Ruimtelijke Ordening, Huisvesting (arbeids)migranten en statushouders, Opvang ontheemde Oekraïners, Woonoverlast, Openbare ruimte: Verhardingen en Riolering, Afvalinzameling & Recycling. 

Jacky Silos-Knaap
Stadsprogramma: Nieuwe Westwijk, Aandachtsgebieden, Zorg, Ouderenzorg, Jeugd, Onderwijs, Inclusie, Huiselijk geweld & Kindermishandeling, Maatschappelijke participatie.

Koen Kegel
Stadsprogramma: Nieuwe Energie, Energietransitie, Duurzaamheid, Milieu, Omgevingswet, Grondzaken, Vastgoed, Onderwijshuisvesting, ICT, Dienstverlening en Facilitaire zaken, Archiefbeleid.

Arnoud Proos
Stadsprogramma: Zorgzaam Vlaardingen, Werk & Inkomen, Armoedebeleid, Stroomopwaarts (SOW), Sport en bewegen, Inburgering/integratie, Basisvaardigheden, Gezondheid, Maatschappelijke opvang.