Passende woonruimte voor ouderen

Het kabinet wil de woningbouw gericht op senioren versnellen. Ook wil men hen helpen bij het verhuizen en de leefomgeving verbeteren.

Een derde deel van de 900.000 woningen die tot 2030 gebouwd moeten worden zijn voor ouderen. Hiermee wordt de doorstroming bevorderd en komen er meer huizen voor gezinnen beschikbaar.

De nieuwe woningen moeten vrij zijn van trapjes en treden, terwijl het bouwen in hofjes de sociale contacten moet bevorderen. Ook het bouwen van geclusterde verpleegzorgplekken moeten de steeds oudere burgers helpen.

Het kabinet wil dat ouderen eerder nadenken over het wonen van straks. Naast de bouw van geschikt aanbod zet het kabinet in op het actief informeren van ouderen over de mogelijkheden door bijvoorbeeld een informatiecampagne. Eventuele belemmeringen worden aangepakt. Dat heeft ook positieve gevolgen voor de doorstroming op de woningmarkt.

Dit alles valt te lezen in het programma Wonen en Zorg voor Ouderen, dat de ministers De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en Helder (Langdurige Zorg en Sport) ) onlangs hebben gepresenteerd.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/11/23/kabinet-neemt-regie-op-passende-woonruimte-voor-ouderen