Partij van de Dieren over de Omgevingswet en De Groote Lucht

Onlangs verscheen de nieuwsbrief van het Hoogheemraadschap van Delfland.

Hierin staat onder andere dat De Partij voor de Dieren (PvdD) kan instemmen met de Waterschapsverordening en van mening is dat Delfland daarmee klaar is voor de invoering van de Omgevingswet op 1 januari a.s. (redactie: hoewel er inmiddels geluiden te horen zijn die pleiten voor verder uitstel). “Een wet met een nogal roerige geschiedenis, waarbij wij als partij ons toch ernstige zorgen maken over de bescherming van onze natuur, dieren en water”.

De PvdD heeft ook ingestemd met de beoogde nieuwbouw van AWZI De Groote Lucht. De partij ziet bij nieuwbouw in plaats van renovatie veel voordelen als het gaat om waterkwaliteit, duurzaamheid en energie. Wel pleit de partij, samen met ChristenUnie/SGP, voor een maximale inbreng van de bevolking in Vlaardingen.

De gemeenteraad van de Haringstad neemt nog dit jaar een besluit over nieuwbouw of renovatie.