Parkeren of een einde aan de overlast: dit vraagstuk is de toekomst van het Van der Kooijpand

Het Van der Kooijpand staat al jaren leeg en is daarmee een doorn in het oog van veel Vlaardingers. “Zo’n puist wil natuurlijk niemand graag in zijn stad hebben”, aldus wethouder Bouwen en Wonen, Ivana Somers. Vorig jaar stemde de gemeenteraad in met een plan voor de bouw van 37 nieuwe woningen, maar onder meer Bewonersplatform Oud Ambacht dient per brief bezwaar in. Volgens hen wordt er onvoldoende rekening gehouden met genoeg nieuwe parkeerplekken.

Autodealer en garage Van der Kooij sloot in 2012 in Vlaardingen haar deuren. Na jaren verloederen is in 2020 afgesproken het pand te slopen om er nieuwbouw op te zetten. Ontwikkelaar Prohuis ondertekende destijds een intentieverklaring met wethouder Somers voor de herontwikkeling. Maar die liet nog even op zich wachten. Vorig jaar werd het concept bestemmingsplan voor de bouw van 37 woningen ingestemd door de gemeenteraad. Dit jaar werd het nieuwe bestemmingsplan ook goedgekeurd.

De gemeente hoopt al lang dat het pand snel tegen de vlakte kan. Voornamelijk door de overlast die in en om de locatie ontstaat. “Daarbij moet je denken aan drugsgebruikers en hangjongeren”, legt wethouder Somers uit. Maar voor de ‘puist’, zoals zij het gebouw omschrijft, kan verdwijnen moeten er nog meer dingen gebeuren. Onder andere Bewonersplatform Oud Ambacht dient bezwaren in. Zij vrezen dat er niet genoeg nieuwe parkeerplakken bij de bouw zijn inbegrepen.

De twintig verdwenen parkeerplaatsen

In het bestemmingsplan van de gemeente zijn 64 parkeerplekken opgenomen. Dat is twee méér dan de parkeernorm voorschrijft. Maar op het terrein zijn nu verschillende parkeerplekken die door bewoners van de buurt regelmatig worden gebruikt. Maar aangezien deze plaatsen niet officieel meetellen worden deze niet behouden in de nieuwbouw. In de ogen van omwonenden verdwijnen er dus zo’n twintig parkeerplekken.

Kees Clement, voorzitter van Bewonersplatform Oud Ambacht hoopt, net als de wethouder, dat het pand snel tegen de vlakte kan. Maar het plan van de gemeente onderschrijft hij niet. “Er is al een enorme parkeerdruk in de wijk”, legt de voorzitter uit. Clement erkent de berekening van de parkeernorm maar hoopt dat de gemeente zich toch tot de ontwikkelaar en de eigenaar keert om een schepje bovenop die norm te doen.

Het is nog niet zeker of het bewonersplatform hun bezwaar gaat doorzetten naar de Raad van State. Omdat zij draagvlak willen hebben in de wijk voor zo’n stap; zou het platform dan bijvoorbeeld eerst een enquête willen uitvoeren in de wijk.

Bewoners Kethelweg staan niet achter het Bewonersplatform

Directe belanghebbenden zijn onder meer de bewoners van de Kethelweg. Enkele daarvan stuurden ook een brief naar de wethouder. De manier waarop het bewonersplatform voor hen en de wijk sprak constateerden zij ‘met enige ergernis’. Zij willen niet dat de wijkbewoners hun eigen parkeerprobleem op de Kethelweg afschuiven.

Het belangrijkst voor de schrijvers van de brief is dat het pand zo snel mogelijk wordt herontwikkeld. Zij stellen er ‘erg veel last’ van te ervaren, wijzend op de grote overlast. Ook zou de komst van sommige parkeerplekken mogelijk leiden tot minder groen in hun straat.

Zonuren en de parkeerlus

Andere mogelijke zaken die vertraging op kunnen leveren komen van bewoners van de Jan Ligthartstraat. Bezwaren daar gaan om het verdwijnen van een parkeerlus en minder zonuren door hogere bebouwing. Een deel van die bezwaren heeft al geleid tot verandering in de gemeentelijke plannen.