Pak de fiets naar je werk

De 23 gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) werken samen waar het gaat om betere en snellere fietsroutes. Het doel is het verbinden van woongebieden met de locaties in de regio waar veel mensen werken en bedrijven zijn gevestigd. Zo krijgt de fiets een meer vanzelfsprekende plek als vervoermiddel voor woon-werkverkeer en gaan meer inwoners deze routes gebruiken. Zo fiets je bijvoorbeeld van Greenport Westland naar het centrum van Rotterdam. Dat verbetert de bereikbaarheid, vermindert de CO2-uitstoot en het is ook nog eens gezond. 

Sinds 2010 zit het fietsverkeer flink in de lift. Het aantal fietskilometers naar werk en school is met zo’n 14% toegenomen. Vooral het gebruik van de e-bike neemt steeds grotere vormen aan. In 2018 is voor totaal 78 km aan fietsroutes aangelegd en momenteel is nog eens 60 km in voorbereiding. Kernwoorden daarbij zijn: Kwaliteit, bereikbaarheid, herkenbaarheid, beleving, duurzaamheid en dier- en natuurvriendelijkheid.

Bij de aanleg kunnen gemeentes 70% subsidie aanvragen bij de MRDH. De gemeente Vlaardingen heeft reeds gebruikgemaakt van deze regeling, onder andere aan de westkant van de stad in de nabijheid van het Blankenburgtracé.

Voor meer informatie, zie het MRDH journaal van november 2022: https://mrdh.nl/fietsroutes.